Sunday, March 14, 2010

Kuching, SarawakMesyuarat Pemantauan Projek KKLW RMKe-9 diadakan pada 12 Mac 2010 di Bilik Gerakan, Pejabat SUP Sarawak, Tingkat 9, Bangunan Sultan Iskandar Sarawak. Pengerusi mesyuarat ialah Datuk Joseph Entulu Belaun, Timbalan Menteri KKLW. Fokus utama mesyuarat ini adalah projek-projek KKLW di Sabah dalam RMKe-9. Dalam mesyuarat tersebut telah dimaklumkan bahawa KKLW mempunyai pejabat Cawangan Bahagian Pembangunan dan Pemantau Projek yang diketuai Gred 54. Walau bagaimanapun Pengarah UPEN Sabah dan wakil KPLB Sabah bertanyakan status kewujudan pejabat cawangan KKLW sama ada sudah atau belum mendapat kelulusan Setiausaha Kerajaan Negeri. Pengerusi memaklumkan hal ini akan dibawa ke Kabinet. INFRA Sabah juga mohon Datuk Pengerusi supaya kewujudan Pejabat Cawangan INFRA Sabah turut dibawa ke Kabinet supaya fungsi dan peranan kewujudan pejabat INFRA tidak menimbulkan karenah birokrasi pada masa akan datang. Wakil KPLB menegaskan bahawa hanya KPLB mempunyai kuasa mengarah pejabat daerah (agensi lain tidak ada kuasa berkenaan). Datuk pengerusi juga agak terkejut atas isu yang dibangkitkan.

No comments: