Sunday, March 14, 2010

Serah TugasSesi ringkas serah tugas oleh Haji Bahrin Md Lani kepada Ketua Cawangan INFRA Sabah pada petang Jumaat 26 Februari 2010 di pejabat KC Sabah.

No comments: